Bolagsrätt

Bolagsrätt

Många små- och medelstora företag har inte möjlighet eller behovet att anställa en egen jurist. De flesta företag har ändå ett återkommande behov att diskutera juridiska och affärsrelaterade frågor med en jurist som är insatt i företagets verksamhet. Juristerna på advokatbyrån har vana av att hantera rättsliga frågor som kräver förmågan att förstå det enskilda företagets affärsmässiga förutsättningar. Vi har ett stort intresse i företagande och samarbetar med lokala företagarorganisationer och ingår i ett flertal affärsnätverk. De engagemang vi har idag tillsammans med pågående och tidigare styrelseuppdrag medför att vi har en bred förståelse för företagandets olika villkor och förhållanden.