Familjerätt

Familjerätt

Vårdnad av barn, bodelning & skilsmässa

Familjerätten omfattar många olika områden. Vi på advokatbyrån biträder våra klienter inom de juridiska frågor som uppkommer under livets gång. Det kan handla om förmyndarskap för underåriga, äktenskapsförord, skilsmässa, samboförhållanden, biträde vid tvister angående vårdnad av barn, boende och umgänge. Vi genomför bodelningar och tar uppdrag som bouppteckningsförrättare och boutredningsman. Vidare upprättar vi testamenten och andra handlingar som är viktiga i våra klienters liv.

Inom advokatbyrån har vi en lång och omfattande erfarenhet inom familjerättens område och av att hantera vårdnadstvister inom och utom domstol.