Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Entreprenad- och fastighetsrätt

Byggsektorn regleras av en stor mängd regler och föreskrifter. I nästan varje entreprenad förekommer omfattande standardavtal parallellt med unika avtalsvillkor vilket lätt kan skapa förvirring. För att tolka och hantera avtalssituationer vid entreprenader krävs därför omfattande sakkunskaper. Advokatbyrå Jörgen Olson AB har kompetens och erfarenhet inom det arbetsområdet.

Vi biträder även våra klienter inom frågor om fast egendom och dess nyttjande. Det kan röra sig om rådgivning och biträde i samband med fastighetsförsäljning, avtalsgranskningar, förhandlingar och tvister rörande hyres- och arrendeförhållande m.m. I samband med fastighetsöverlåtelser kan en mängd olika frågor bli aktuella och vi samarbetar därför i byggnadstekniska frågor med mycket erfarna och kunniga konsulter. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.