Social- & utlänningsrätt

Socialrätt och utlänningsrätt

Juristerna inom advokatbyrån förordnas ofta av domstolar som offentliga biträden inom socialrättens områden. Det rör sig då främst om ärenden inom LVU, LVM, LPT och LRV.

Vi förordnas ofta av Migrationsverket för att hjälpa personer som söker asyl i Sverige, men vi biträder även enskilda klienter som behöver hjälp inom migrationsrättens områden.