Tvistelösning

Tvistelösning

Uppkommer en tvist så är det bra att anlita en jurist i ett så tidigt skede som möjligt. Det är alltid lättare att släcka en liten låga än en skogsbrand. Genom att gå igenom ärendet med en jurist som noggrant analyserar rättsläget kan man undvika onödiga misstag och missuppfattningar. Man kan då lättare bilda sig en uppfattning om vilka konsekvenser olika åtgärder kan tänkas få. I det fall tvisten förs till domstol har vi inom advokatbyrån givetvis erfarenhet inom processföring.

Sedan några år är advokat Jörgen Olson utbildad och ackrediterad medlare enligt CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution). Som medlare biträder han vid medlingsförfarande i tvister med mål att lösas inom 45 dagar, samt som partsombud.

Västsvenska Handelskammaren
Centre for Effective Dispute Resolution