Affärsjuridik

Affärsjuridik

Allmän affärsjuridik

Advokatbyrå Jörgen Olson AB biträder små och medelstora företag med affärsjuridisk rådgivning i företagens dagliga verksamhet. Affärsjuridik är idag ett väldigt brett begrepp och omfattar många olika rättsområden som på olika sätt berör företagens verksamhet.

Vi på byrån kan erbjuda ditt företag hjälp och rådgivning inom områden som avtalsrätt, köprätt, varumärkes- och firmarätt, marknads- och konkurrensrätt samt skadestånds- och ersättningsrätt. Vi kan även fungera som rådgivare i allmänna juridiska frågor som kan dyka upp i företagets dagliga verksamhet. Ring oss gärna och fråga, vi är bara ett samtal bort.

Om ett ärende skulle kräva specialkompetens som inte finns inom advokatbyrån har vi ett brett kontaktnät så att vi alltid kan tillvarata vår klients intressen.