Tvistelösning

Specialister på tvistelösning

Det kan uppstå tvister mellan parter, även fast det finns välskrivna avtal och bra ändamål. Men hur går man till väga för att lösa tvisten, eller för att undvika en tvist? När en tvist uppkommer så är det bra att anlita en jurist som kan hjälpa dig att driva en domstolsprocess. Advokatbyrå Jörgen Olson AB finns belägna i Stockholm, Göteborg samt Borås. Vi erbjuder assistans i juridiska frågor till både företag och privatpersoner. Medling används som metod för att lösa konflikter samt bearbeta relationen mellan parterna som är i konflikt med varandra.

Advokat Jörgen Olson har mångårig kompetens inom tvistelösning, är utbildad och ackrediterad medlare enligt CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution). Våra medarbetare på advokatbyrån fungerar som rådgivare i allmänna juridiska frågor och med vårt breda kontaktnät kan vi alltid ge klienten hjälp, även om ärendet skulle kräva specialkompetens från andra professioner.

Vi finns här för dig när tvist uppstår

Advokatbyrå Jörgen Olson AB kan bistå med professionell kompetens vare sig du behöver hjälp vid domstolsprocess, ett skiljeförfarande eller med ett medlingsförfarande. Vi biträder både små och medelstora företag. Vi kan ge affärsjuridisk rådgivning i den dagliga verksamheten i företaget och vi är vana vid att skaffa oss en bra uppfattning om de affärsmässiga förutsättningarna i företaget vid en tvist. Som ombud i tvist har vi stor vana av att agera för klientens bästa.

Advokatbyrån ingår i flera olika affärsnätverk och samarbetar med lokala företagsorganisationer.

Västsvenska Handelskammaren
Centre for Effective Dispute Resolution

Vi arbetar ofta med och inom områdena fastighetsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik och familjerätt. Vårt mål är att få er företag att växa på ett affärsmässigt och juridiskt säkert sätt, om möjligt utan tidsödande tvister. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Kontakta oss för rådgivning