Bolagsrätt

Specialister inom bolagsrätt

Bolagsrätt handlar om olika associationsformer. Med det avses vanligen bolag, föreningar och stiftelser. Bolagsrätt reglerar hur dessa ägarformer fungerar, hur de skapas, hur deras avtal skrivs och hur resultatet fördelas mellan ägarna. Det är viktiga frågor för de flesta, men majoriteten av små och medelstora företag har inte möjlighet att själva anställa denna kompetens och där kommer Advokatbyrå Jörgen Olson in.

Vi kan hjälpa till med god juridisk rådgivning när det kommer till bolagsfrågor och ägarfrågor. Företag kan också ha behov av att regelbundet diskutera affärsrelaterade frågor med en juridiskt sakkunnig som redan är insatt i verksamheten. Våra jurister på Advokatbyrå Jörgen Olson är vana vid att stötta företag inom dessa områden. Vårt engagemang inom företagande är stort och vi är del i flera affärsnätverk vilket gör att vi även kan hantera rättsliga frågor som gäller styrelseansvar.

Bolagsrättens rättsområden

Inom bolagsrättens delområden kan avtalsgranskningar vara en sektor där stöd ofta behövs. Företagsöverlåtelser och kompanjonsavtal / aktieägaravtal är normalt inte det som ett företag hanterar på daglig basis. Därför lämpar sig juridisk rådgivning och biträde av oss särskilt väl inom dessa områden. Vi har gedigen kompetens och är insatta i de affärsmässiga förutsättningarna för företag.

Bolagsrätt rör sällan den dagliga driften av ett företag, utan behov av sakkunskap inom området uppstår i regel när någon förändring sker i firman. Det kan gälla nya delägarskap, investeringar, justeringar av ägarförhållanden eller hur man kan man använda sig av bolagsstämma. Vi hjälper gärna till med vår breda kunskap och många kontaktytor i branschen. Varmt välkommen att kontakta något av våra kontor i Stockholm, Borås eller Göteborg för en juridisk konsultation eller mer information.

Kontakta oss för rådgivning