Familjerätt

Familjerätt genom livets alla faser

Familjerätten omfattar de olika faserna i livet, äktenskap, skilsmässa, vårdnad av barnen och arv. Advokatbyrå Jörgen Olson har jurister som är specialiserade på lagstiftning inom alla dessa områden. Att skaffa familj är ett av de största vägvalen i livet och med detta beslut följer en rad saker att tänka på.

Om man väljer att leva som sambor kan det vara bra att ha ett samboavtal och testamente, särskilt om det finns barn i förhållandet, för de situationer som eventuellt kan uppstå vid separation eller dödsfall. När äktenskap ingås, eller under äktenskapets gång, kan man behöva hjälp med ett äktenskapsförord. Vid skilsmässa behöver man i regel omfattande juridisk hjälp eftersom en sådan både kan innefatta en delning av boet och frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Advokatbyrå Jörgen Olson har jurister som är specialiserade på lagstiftning inom alla dessa områden. Vi agerar ofta som ombud i tvister i dessa frågor, och förordnas regelbundet som bodelningsförrättare.

Bouppteckning och arvskifte

Advokatbyrå Jörgen Olson utför alla slags juridiska uppdrag i samband med livets slutskede. Våra jurister har bred kompetens inom området och har under många år förordnats som boutredningsman och bouppteckningsförrättare. Vi hjälper till med all konsultation vid bodelning, som exempelvis att upprätta en bouppteckning. Vid ett arvskifte uppkommer ofta olika frågor.

Det kan finnas ett testamente som ska följas eller ett särskilt gåvobrev som inverkar på arvet. I en del fall uppstår tvister när ett dödsbo ska delas upp och vi kan då bistå med både rådgivning och sakföring i domstol. Vi upprättar också testamenten och andra dokument som kan behövas för att lösa arvsfrågor. Om arvet innefattar en fastighet kan vi vara behjälpliga vid avyttringen och vi har kunskap i de skattefrågor som ofta kommer upp vid försäljningar. Advokat Jörgen Olson har kontor i Stockholm, Göteborg och Borås. Att anlita oss i alla frågor inom området familjerätt är ett bra beslut, då vi har lång och gedigen erfarenhet i frågan.

Kontakta oss för rådgivning