Affärsjuridisk rådgivning

Advokatbyrå Jörgen Olson AB hjälper små och medelstora företag med affärsjuridisk rådgivning och utförande av lämpliga åtgärder. Juristerna på advokatbyrån har goda erfarenheter av att hantera rättsliga frågor och förstå det enskilda företagets affärsmässiga förutsättningar. Vi kan hjälpa till med frågor gällande exempelvis avtalsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, firmarätt, köprätt, marknads- och konkurrensrätt samt skadestånds- och ersättningsrätt.

Om det finns andra juridiska frågor av mer allmän karaktär kan vi hjälpa till med det också. Många företag av liten eller medelstor omfattning har varken behov eller resurser för att anställa någon inom affärsjuridik, men behovet av att diskutera juridiska frågor finns ändå. Det är då vi kan vara till hjälp. Advokatbyrå Jörgen Olson AB samarbetar med lokala företagsorganisationer och ingår i olika affärsnätverk. Det innebär att vi har en djup förståelse kring villkor och förhållanden inom företagande.

Områden inom affärsjuridik

Det finns många olika områden som ryms inom begreppet affärsjuridik. Om ni behöver hjälp med att utforma och tolka avtal, vill veta mer om vad som gäller inom bildande, ägande och överlåtelse av företag eller har frågor kring kollektivavtal, uppsägningar och avsked kan ni vända er till oss.

Andra frågor som vi arbetar med är exempelvis köprätt, konkurrensrätt, marknadsrätt samt skadestånd och skadeståndsrätt. Någon kan fråga sig vad en sekretessförbindelse bör innehålla vid ett tillfälligt samarbete. Vi på Advokatbyrå Jörgen Olson har bred erfarenhet inom dessa områden. Vi finns här för er och för att underlätta i ert företags affärsmässiga beslut. Kontakta gärna något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Borås för att få mer information om våra tjänster.

Kontakta oss för rådgivning