Starta företag

Starta eget företag

Få juridiska processer spänner över så många rättsområden som uppstart av egen verksamhet. För att undvika framtida juridiska problem är det viktigt att i ett tidigt skede ha koll på såväl affärsmässiga, ekonomiska och försäkringstekniska frågor, som på de rent juridiska. Hållbara beslut är avgörande för en framgångsrik verksamhet och hållbara beslut måste vara juridiskt förankrade.

Våra jurister på Advokatbyrå Jörgen Olson AB kan med vår professionella sakkunskap ge utmärkt juridiskt stöd hela vägen från verksamhetsidé till sjösättning av den nya egna verksamheten. Vi kan hjälpa till med varumärkesfrågor och namnrättigheter där vår specialistkompetens kommer till stor nytta. När det gäller avtalsdelen kan ett nystartat företag behöva hjälp både med kompanjonsavtal om man inte har för avsikt att stå som ensam ägare till det nya företaget. Är det flera personer inblandade kan aktieägaravtalet behöva kompletteras med försäkringslösningar och familjerättsliga överväganden. Att få adekvat juridisk rådgivning är av stor nytta för att företaget ska bli framgångsrikt.

Juridisk rådgivning när du startar eget

För att kunna ta bra och hållbara beslut för ditt företag erbjuder Advokatbyrå Jörgen Olson rådgivning inom köprätt och stöd vid skrivning av viktiga avtal som leverantörsavtal, kundavtal och agentavtal. Med en bred förståelse för företagandets alla olika villkor och förhållanden, kan vi även fungera som rådgivare i allmänna juridiska frågor som kan dyka upp i företagets dagliga verksamhet. Vi har god erfarenhet av att stötta vid start av egna verksamheter. Tillsammans med våra jurister på Advokatbyrå Jörgen Olson kan vi hjälpa ditt företag att växa och utvecklas.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Borås. En bra juridisk rådgivare kan utgöra en viktig stöttepelare i den avgörande initiala fasen vid start av ett eget företagande och att firman vilar på en bra juridisk grund ger en optimal förutsättning. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om vårt utbud av tjänster och den juridiska hjälp du kan få av oss.

Kontakta oss för rådgivning