Fastighetsrätt

Fastighetsrätt vid förvärv av fastighet

När det kommer till fastigheter finns det ett stort behov av bra juridisk rådgivning. Fastighetsrätt är den del av civilrätten som berör lagstiftning vad gäller hantering av fastigheter. Den allmänna fastighetsrätten gäller oftast överenskommelser och avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare. I den speciella fastighetsrätten kan även staten, kommuner och andra rättighetsinnehavare vara inblandade.

Fastighetsaffärer involverar i regel stora summor pengar. Fel på grund av juridiska teknikaliteter kan bli mycket kostsamma. Därför är ett bra juridiskt stöd alltid att rekommendera. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att alla delar av processen är juridisk korrekta. Oftast uppstår behov av juridisk rådgivning vid köp och överlåtelse av en eller flera fastigheter. Det kan ske vid en fastighetsförsäljning, gåva eller byte mellan fastighetsägare. Vi kan hjälpa till med både köpekontrakt och lagfart där det behövs.

Ett juridiskt stöd kan många gånger vara avgörande för att få ett servitut eller nyttjanderätt rätt definierat och registrerat. Numer är även frågor om detaljplan och bygglov vanligt förekommande klientuppdrag. Det samma gäller bostadsrättsföreningar med deras egna juridiska förutsättningar och problem. Vi på Advokatbyrå Jörgen Olson har erfarenhet och omfattande sakkunskaper inom dessa rättsområden och har kontor i Borås, Stockholm och Göteborg.

Fastighetsrätt efter förvärv eller vid uthyrning

Även efter förvärvet av en fastighet kan det förekomma en del utmaningar och frågetecken. Det är tyvärr inte ovanligt att tvist uppstår efter förvärvet, där köpare och säljare inte kommer överens. Orsaken till det kan ibland vara dolda fel som har framkommit först efter försäljningen och överlåtelsen av fastigheten. Även med att ta fram hyresavtal kan våra jurister på Advokatbyrå Jörgen Olson vara behjälpliga, både vid avtalsskrivning och om det senare skulle uppstå en hyrestvist.

Vi bistår både privatpersoner och mindre eller medelstora företag med all behövlig juridisk rådgivning och stöd för att fatta välgrundade beslut om din fastighet. Fastighetsbranschen kan verka som en djungel, men vi kan hjälpa dig att reda ut svårigheterna och hitta rätt bland lagar och regler. Vare sig du vill kontakta oss för en juridisk konsultation eller bara för mer information om våra tjänster i ett första steg är du varmt välkommen.

Kontakta oss för rådgivning