Socialrätt och utlänningsrätt

Socialrätt

Till socialrätt räknas vanligen socialförsäkringsrätt, social barn- och ungdomsvård och lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, vilket alla hör till förvaltningsrätten. Även hälso- och sjukvårdslagstiftning och sekretesslagstiftning befinner sig inom denna kategori. Juristerna vid Advokatbyrå Jörgen Olson AB har bred kompetens inom socialrätt och vi förordnas ofta av domstolar för uppdrag som offentliga biträden.

Det kan exempelvis röra sig om ärenden som gäller LVU (lagen om vård av unga) eller LVM (lagen om vård av missbrukare). Vi erbjuder även rådgivning och sakföring vid ärenden om personlig assistans som faller inom LSS-området (lagen om stöd och service till funktionshindrade). Erfarenhet från samtliga dessa områden visar att det är svårt för en drabbad att klara av en process utan sakkunnigt biträde.

Utlänningsrätt

Advokatbyrå Jörgen Olson erbjuder professionell assistans inom all typ av utlänningsrätt. Utlänningsrätt är ett brett juridiskt område som reglerar utländska medborgares rätt att komma till, bosätta sig i eller vistas i Sverige under en längre period. Vi har en god och etablerad kontakt med Migrationsverket och våra jurister förordnas ofta som offentliga biträden av Migrationsverket för att bistå de sökande med juridisk rådgivning och sakföring vid frågor kring uppehållstillstånd, anhörig- och arbetsinvandring.

Uppehållstillstånd kan vara permanenta eller tillfälliga. Det kan också gälla ärenden om avvisning och utvisning. Vi biträder enskilda asylsökande i deras ärende och åtar oss uppdrag som gäller familjeanknytning. Även för EU-medborgare kan det finnas regler och grundkrav som kan vara bra att känna till vid en eventuell bosättning i ett annat EU-land och här kan vi hjälpa till. Det samma gäller processer där någon som utländsk arbetskraft söker arbetstillstånd i Sverige.

Advokatbyrå Jörgen Olson har en bred och specialiserad kompetens inom utlänningsrätten och kan erbjuda solid juridisk rådgivning inom området. Varmt välkommen att kontakta något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Borås för mer information om våra tjänster och kompetensområden.

Kontakta oss för rådgivning